Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Szkolenie okresowe

Ilustracja informacji na temat kursu egzaminatoraWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zaprasza na Szkolenie okresowe.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zaprasza na szkolenia okresowe kierowców wykonujących transport drogowy, którzy spełniają następujące warunki:

– przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

– studiują od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawią zaświadczenie potwierdzające ten fakt;

– wykonują przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

posiadają prawo jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E wydane do dnia 10 września 2009 r. lub D, D+E, D1 i D1 +E wydane do dnia 10 września 2008 r.

 
 

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie:

Pierwsze szkolenie okresowe należy odbyć do:

Data uzyskania kategorii prawa jazdy

D, D1 + E, D+ E

Data uzyskania kategorii prawa jazdy

C, C1 + E, C+ E

10 WRZESIEŃ 2009 DO 31.12.1980

10 WRZESIEŃ 2010

01.011981 – 31.12.1990

do 31.12.1980

10 WRZESIEŃ 2011

01.01.1991 – 31.12.2000

01.o1.1981 – 31.12.1995

10 WRZESIEŃ 2012

01.01.2001 – 31.12.2005

01.01.1996 – 31.12.2000

10 WRZESIEŃ 2013

01.01.2006 – 10.09.2008

01.01.2001 – 31.12.2005

10 WRZESIEŃ 2014

01.01.2006 – 10.09.2009

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego obejmującego 35 h zajęć w tym:

• 21 h zajęć teoretycznych w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego.

• 14 h zajęć teoretycznych w ramach dwóch modułów dodatkowych szkolenia okresowego.

• Pełne szkolenie realizowane jest w ciągu 5 dni (5 modułów szkolenia)

• Jeden moduł trwa 7 h

Dyrektor Ośrodka Szkolenia wystawia osobie, która ukończyła zajęcia w ramach szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego.

 
 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie następujących dokumentów:

– wniosku na szkolenie okresowe;

– kserokopii posiadania prawa jazdy;

– dowodu dokonania opłaty na konto WORD Bielsko-Biała.

Z powodu braku chętnych WORD Bielsko-Biała zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

 
 
Obrazek ilustrujący do danych kontaktowychInformacje i zapisy na szkolenia i kursy

Al. Armii Krajowej 220A, Biuro nr 55
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
+48 33 82 96 711
+48 33 82 96 700
szkolenia@word.bielsko.pl

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń