Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Zapytania ofertowe

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę konserwacji windy (platformy z napędem ręcznym), która jest zainstalowana w budynku WORD.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

zapytanie ofertowe

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

——————————————————
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wynajem pojazdu przeznaczonego do wykonywania egzaminów w zakresie kat.A.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

rozstrzygnięcie

——————————————————
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wynajem pojazdu przeznaczonego do wykonywania egzaminów w zakresie kat.BE oraz B96.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

rozstrzygnięcie

——————————————————
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wynajem pojazdu przeznaczonego do wykonywania egzaminów w zakresie kat.C.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

rozstrzygnięcie

——————————————————
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na usługę wymiany klimatyzatorów, które są zainstalowane w budynku WORD.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na usługę konserwacji 40 klimatyzatorów, które są zainstalowane w budynku WORD.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zjawiska mobbingu, dyskryminacji, zarządzania konfliktami i stresem w miejscu pracy.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na usługi wykładowcy wykładowcy na zajęciach praktycznych na szkoleniach okresowych w zakresie prawa jazdy kategorii C, D, C+E, D+E.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na usługi wykładowcy na prowadzenie zajęć w ramach kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych – ADR początkowe.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na usługi wykładowcy na prowadzenie zajęć w ramach kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych – ADR początkowe.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na usługi wykładowcy wykładowcy na zajęciach praktycznych na szkoleniach okresowych w zakresie prawa jazdy kategorii C, D, C+E, D+E.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na usługi wykładowcy psychologa/terapeuty uzależnień, polegające na przeprowadzaniu wykładów na kursach w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na usługi wykładowcy psychologa transportu na kursie dla kandydatów na egzaminatora i egzaminatorów.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na usługi wykładowcy funkcjonariusza policji wydziału ruchu drogowego – szkolenie dla osób kierujących ruchem drogowym.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na prowadzenie szkoleń/wykładów na kursach dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w zakresie prowadzonym przez policjanta lub osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę z zakresu ruchu drogowego.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na prowadzenie szkoleń/wykładów na kursach dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w zakresie prowadzonym przez psychologa transportu.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na wynajem autobusu przystosowanego do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie kategorii D prawa jazdy.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na Umowę o roboty remontowo-budowlane na terenie obiektu poczekalni WORD w Bielsku-Białej.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na rozbudowę istniejącej instalacji monitoringu o kolejnych sześć kamer.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na usługę monitoringu i konserwacji posiadanego systemu sygnalizacji pożaru.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na prowadzenie wykładów z zakresu psychologii na kursie dla kandydatów na egzaminatorów.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na prowadzenie szkoleń/wykładów na kursach dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w zakresie prowadzonym przez policjanta lub osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę z zakresu ruchu drogowego.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na prowadzenie szkoleń/wykładów na kursach dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w zakresie prowadzonym przez egzaminatora/instruktora.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na prowadzenie szkoleń/wykładów na kursach dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w zakresie prowadzonym przez psychologa transportu.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na ubezpieczenie pojazdów należących do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na przeprowadzenie wykładów na kursach DLA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO W ZAKRESIE PROWADZONYM PRZEZ INSTRUKTORA NAUKI JAZDY LUB INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na przeprowadzenie wykładów na kursach DLA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO W ZAKRESIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZEZ PSYCHOLOGA TRANSPORTU.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na przeprowadzenie wykładów na kursach dla kierowców NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO W ZAKRESIE PROWADZONYM PRZEZ POLICJANTA LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU RUCHU DROGOWEGO.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na przeprowadzenie wykładów na kursach KIEROWANIE RUCHEM DROGOWYM W ZAKRESIE ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ POLICJANTA.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na świadczenie obsługi prawnej na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na przebudowę i naprawę placu manewrowego.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na dostarczenie 25 certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników WORD. Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na umieszczenie automatów samosprzedających (vendingowych).

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na najem pomieszczenia przystosowanego do prowadzenia działalności gastronomicznej – bufetu.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na usługę naprawy i malowania linii na placu manewrowym.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na usługę monitoringu systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz zapewnienia obsługi serwisowej i gotowości całodobowego serwisu.

Szczegóły znajdują się w pliku do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.
Zmiana wielkości czcionki

Zoom in Regular Zoom out

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodniUWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Newsletter

Zapraszamy do skorzystania z usługi Newslettera naszego Ośrodka, w którym znajdziecie Państwo aktualne informacje.
Administratorem Danych gromadzonych w celu rozsyłania Newslettera jest
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bielsku-Białej,
Al. Armii Krajowej 220A,
43-316 Bielsko-Biała.
Logo Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Al. Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała
TEL/FAX: +48 33 82 96 700
Numer konta
40203000451110000000685660

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń