Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

Ilustracja informacji na temat kursu egzaminatoraWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zaprasza na kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

Masz wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B przez okres co najmniej 3 lat ,lubisz wyzwania i może marzysz o nowej pracy? Ten kurs może być dla Ciebie szansą. U nas w miłej atmosferze, pod okiem odpowiednio wykwalifikowanej kadry wykładowców zdobędziesz wiedzę potrzebną, żeby stanąć przed komisją weryfikacyjną i zdać egzamin państwowy.

 

KTO MOŻE BYĆ EGZAMINATOREM?

Wymagania w stosunku do kandydatów na egzaminatorów określa Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. rok 2021, poz. 1212 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 58 ust. 1 tejże Ustawy egzaminatorem jest osoba która:

 1. posiada wykształcenie średnie;
 2. posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu;
  • prawo jazdy właściwej kategorii lub
  • pozwolenie na kierowanie tramwajem;
 3. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
 4. ukończyła 23 lata;
 5. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
 6. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 7. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;
 8. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
 9. daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
 10. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 11. jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

 

MIEJSCE I TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU

W dniu 18.11.2023 r. odbędą się pierwsze zajęcia na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na egzaminatora oraz egzaminatorów.
 
Koszt kursu 6000zł (możliwość opłaty ratalnej).
 
Zajęcia będą odbywać się w systemie weekendowym oraz w piątki w godzinach popołudniowych.
 
Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby jeszcze dołączyć do kursu zapraszamy do kontaktu z Panią Ewą Barcik pod numerem telefonu: 33 8296728 lub drogą mailową szkolenia@word.bielsko.pl.

 
Serdecznie zapraszamy

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń