Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Rejestracja egzaminów

Na podstawie przepisu art. 54 Ustawy o kierujących z dnia 5 stycznia 2011 r, przebieg egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. B rejestruje się przy pomocy urządzeń rejestrujących przebieg egzaminu. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej rejestruje także egzaminy na kat. C i C+E przeprowadzane na pojeździe będącym własnością Ośrodka.

Ilustracja informacji nt. rejestracji egzaminowW pojazdach egzaminacyjnych na kat. B znajdują się 4 kamery, za pomocą których rejestrowany jest obraz przed pojazdem, zachowanie osoby przystępującej do egzaminu oraz licznik pojazdu. Zarejestrowany obraz i dźwięk przechowuje się w ośrodku egzaminowania na odpowiednich nośnikach danych, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych, przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego na skutek skargi, nagranie egzaminu przechowuje się do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku unieważnienia egzaminu, na podstawie art. 72 ust. 3 Ustawy zostaje on przeprowadzony ponownie, na koszt WORD.

Zarejestrowany przebieg egzaminu, zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia MTBiGM z dnia 13 lipca 2012 w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, może przeglądać i odtwarzać wyłącznie:

  • dyrektor ośrodka egzaminowania lub osoba przez niego upoważniona;
  • osoba prowadząca nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy w imieniu właściwego organu prowadzącego nadzór;
  • osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który prowadził egzamin – w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu.

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodniUWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń