Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Wysokość i zasady wnoszenia opłat

Informujemy, że od 24 lutego 2023 roku zmieniają się opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Zmiany wprowadza się na mocy uchwały nr VI/53/4/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30.01.2023 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa śląskiego.

Obowiązujące opłaty pobiera się w wysokości:

50 zł – za część teoretyczną egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy;

200 zł – za część praktyczną egzaminu w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem;

250 zł – za część praktyczną egzaminu w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

W związku z koniecznością prawidłowego przypisania wpłaty do osoby w systemie teleinformatycznym, prosimy aby na druku wpłaty za egzamin umieszczać imię, nazwisko, adres osoby egzaminowanej a w tytule wpłaty numer PESEL osoby egzaminowanej oraz kategorię i typ egzaminu („T” – Teoretyczny, „P” – Praktyczny, „T+P”).*

Konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Aleja Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała

BNP Paribas Bank Polska S.A.
40 2030 0045 1110 0000 0068 5660


Informujemy jednocześnie, iż na terenie WORD można dokonać wpłaty w Biurze Obsługi lub w placówce Poczty Polskiej, która otwarta jest w godzinach 8:00 – 15:00.

* Informujemy, iż podanie numeru pesel jest dobrowolne, z tym że jego brak powoduje problemy w identyfikacji dokonanej wpłaty i przypisaniu jej do właściwej osoby. Osoba podająca numer pesel wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia identyfikacji wniesionej opłaty zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż Administratorem Danych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 220A, 43-316 Bielsko-Biała oraz, że osobie udostępniającej dane przysługuje prawo do dostępu do przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawienia. Przetwarzane dane nie są udostępnianie z wyjątkiem przypadków określonych przepisami w zakresie kompetencji organów państwowych.

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodniUWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń