Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Egzamin teoretyczny

Osoba przystępująca do egzaminu zobowiązana jest do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu).

Po wejściu na salę egzaminacyjną egzaminator poprosi o okazanie dowodu tożsamości i wskaże wylosowane stanowisko egzaminacyjne.

Po zajęciu miejsc na sali przez wszystkie osoby, egzaminator uruchamia program egzaminacyjny. Z chwilą uruchomienia programu należy sprawdzić swoją tożsamość na monitorze oraz zapoznać się z zasadami egzaminu, które kolejno przedstawione będą na ekranie. Przejście do kolejnego komunikatu odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „dalej”. Następnie rozpocznie się emisja „testu próbnego”, w którym przedstawione zostaną pytania – 5 z testu podstawowego i 2 z testu specjalistycznego. Po zakończeniu testu próbnego rozpoczyna się egzamin państwowy. Podczas egzaminu egzaminator nie będzie już udzielał wyjaśnień dotyczących przebiegu egzaminu.

Egzamin polega na wskazaniu (na ekranie) w czasie rzeczywistym prawidłowej odpowiedzi na wybrane losowo, przez program egzaminacyjny pytania. Jest to test jednokrotnego wyboru, prawidłowa odpowiedź jest zatem tylko jedna. Na każde z pierwszych 20 pytań odpowiadamy, poprzez wybranie i naciśnięcie przycisku „TAK” lub „NIE”. Natomiast na pytania od 21 do 32 zaznaczamy jedną odpowiedź, spośród trzech zaproponowanych i oznaczonych literami A, B, C.

Przejście do kolejnego pytania dokonywane jest samoczynnie przez program po upływie czasu przeznaczonego na pytanie i odpowiedź lub poprzez wciśnięcie przycisku „następne pytanie”, przy czym po przejściu do kolejnego pytania nie ma możliwości powrotu do pytania poprzedniego.

Łącznie należy udzielić odpowiedzi na 32 pytania. Na każde z pierwszych 20 pytań przewidziano 20 sekund czasu na zapoznanie się z pytaniem i 15 sekund czasu na udzielenie odpowiedzi. W bloku pytań od 21 do 32 na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi przewidziano łącznie 50 sekund czasu.

Poziom trudności zadań oceniany jest w skali od 1 do 3 punktów. Łącznie, za prawidłowe odpowiedzi można uzyskać 74 punktów. Minimalna ilość punktów, konieczna do zaliczenia egzaminu, wynosi 68.

W przypadku jednoczesnego zdawania egzaminu na klika kategorii prawa jazdy, egzamin będzie przedłużony o 25 minut na każdą kategorię.

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie na ekranie pojawia się wynik egzaminu. Po zakończonym egzaminie, na wniosek osoby egzaminowanej która uzyskała wynik negatywny z części teoretycznej egzaminu państwowego WORD udostępni tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne. W celu złożenia wniosku należy wybrać odpowiedni przycisk na ekranie.

W przypadku egzaminu łączonego w jednym dniu (teoria + praktyka) osoby po zdanym egzaminie teoretycznym udają się do poczekalni przy placu manewrowym. Przejście do poczekalni na egzamin praktyczny odbywa się na poziomie parteru.

Osoby przystępujące wyłącznie do egzaminu teoretycznego po zakończeniu egzaminu ostatniej osoby na sali mogą zapisać się na drugą część egzaminu (np. egzamin praktyczny) w Biurze Obsługi Klienta.

Poniżej prezentujemy film, który ilustruje przebieg egzaminu teoretycznego.

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dni



Egzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dni



Egzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodni



UWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń