Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Data i godzina egzaminu

Ilustacja informacji dotyczącej daty i godziny egzaminu

  1. Datę i godzinę rozpoczęcia egzaminu wyznacza Ośrodek, biorąc pod uwagę wniosek zdającego oraz ilość wolnych miejsc.
  2. WORD w Bielsku-Białej umożliwia zarezerwowanie terminu zarówno przez internet, jak i osobiście w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 220A.
  3. Zaplanowanie terminu egzaminu jest możliwe pod warunkiem uiszczenia właściwej opłaty.
  4. Rezerwując termin egzaminu WORD wydaje Zaświadczenie, które zawiera wszystkie dane o zaplanowanym egzaminie. Osoba odbierająca Zaświadczenie zobowiązana jest sprawdzić poprawność zawartych w nim danych oraz poprawność zarezerwowanego terminu egzaminu.
  5. W wyznaczonym dniu, osoba egzaminowana zobowiązana jest stawić się punktualnie.
  6. W celu potwierdzenia tożsamości, należy posiadać aktualny dokument tożsamości: Dowód Osobisty lub Paszport lub Kartę pobytu.
  7. Na rozpoczęcie egzaminu teoretycznego należy oczekiwać w poczekali, zlokalizowanej bezpośrednio przed Salą nr 2.
  8. Na rozpoczęcie egzaminu praktycznego należy oczekiwać w poczekalni zlokalizowanej bezpośrednio przy placu manewrowym. Egzaminator wzywa osobę egzaminowaną za pomocą systemu nagłośnienia.

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodniUWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń