Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Warsztaty czas pracy kierowcy

Ilustracja informacji dotyczącej warsztatów rozliczania czasu pracy kierowcówWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zaprasza na szkolenie, którego celem jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie prawidłowego prowadzenia spraw związanych z planowaniem, zarządzaniem i rozliczaniem czasu pracy kierowców.

Szkolenie prowadzone jest przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie rozliczania czasu pracy kierowców. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z teoretycznymi warunkami planowania, zarządzania i rozliczania czasu pracy oraz aspektami praktycznymi na przykładach ilustrujących rzeczywiste sytuacje.

 
 
Szkolenie skierowane jest do:

 1. przedsiębiorców;
 2. osób zarządzających przedsiębiorstwem, zarządzających transportem w przedsiębiorstwie;
 3. osób rozliczających czas pracy kierowców;
 4. osób planujących prace kierowców;
 5. pracowników działów kadr;
 6. kierowców

 
 
Prowadzący zajęcia:
Wykładowcą jest ekspert w zakresie prawa pracy w szczególności czasu pracy kierowcy, prawa przewozowego i przepisów związanych prawem transportowym, inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, doradca do spraw przewozów towarów niebezpiecznych, instruktor służb kontrolnych, wieloletni pracownik służb kontrolnych.

 
 
Program szkolenia:

 1. Przepisy krajowe i umowy międzynarodowe regulujące normy czasu pracy kierowców;
 2. Zakres stosowania przepisów dotyczących czasu jazdy,przerw i odpoczynków;
 3. Zasady używania tachografów, wykresówek, i kart kierowcy;
 4. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców;
 5. Forma informowania kierowców zatrudnionych i nie zatrudnionych o normach czasu pracy;
 6. Pojecie czasu pracy kierowcy;
 7. Różnice pomiędzy normami czasu pracy kierowcy a normami czasu prowadzenia pojazdu;
 8. Różnice w stosowaniu przepisów Ustawy o czasie pracy kierowców a przepisów zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego;
 9. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy;
 10. Świadectwo działalności – forma i podstawa prawna wystawiania;
 11. Norma czasu pracy a wymiar czasu pracy;
 12. Pora nocna w kierowaniu pojazdami;
 13. Obowiązki pracodawcy i podmiotu wykonującego przewozy drogowe;
 14. Kontrola i systemy kar za naruszenia przepisów o czasie jazdy, przerwach i odpoczynkach;
 15. Podsumowanie, pytanie, dyskusja;

 
 
Obrazek ilustrujący do danych kontaktowychInformacje i zapisy na szkolenia i kursy

Al. Armii Krajowej 220A, Biuro nr 55
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
+48 33 82 96 711
+48 33 82 96 700
szkolenia@word.bielsko.pl

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń