Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Zwrot niewykorzystanej opłaty za egzamin

W odpowiedzi na pisemny wniosek o zwrot niewykorzystanej opłaty za egzamin WORD dokonuje zwrotu niewykorzystanych środków. Operacja wykonywana jest w wybranej przez osobę składającą wniosek formie:

  1. przelew na wskazane konto
  2. przekaz pocztowy

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż jeżeli w związku z dokonaniem zwrotu środków Ośrodek poniesie dodatkowe koszty, to na podstawie par 3a ust 3 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 974), opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.

Wniosek w sprawie zwrotu niewykorzystanych środków może złożyć osoba, która wniosła opłatę. Wymagana jest forma pisemna, z użyciem wzoru dostępnego na naszej stronie lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta. Wniosek należy złożyć osobiście.

Ponadto informujemy, że w przypadku opłat wnoszonych za pośrednictwem systemu Info-Car Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, operator ten pobiera w czasie dokonywania rezerwacji niezależną od WORD opłatę za czynności w tym systemie w wysokości 2,00 zł i nie trafia ona do Ośrodka. W związku z powyższym do WORD nie można wnioskować o jej zwrot.

Zmiana wielkości czcionki

Zoom in Regular Zoom out

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodniUWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Newsletter

Zapraszamy do skorzystania z usługi Newslettera naszego Ośrodka, w którym znajdziecie Państwo aktualne informacje.
Administratorem Danych gromadzonych w celu rozsyłania Newslettera jest
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bielsku-Białej,
Al. Armii Krajowej 220A,
43-316 Bielsko-Biała.
Logo Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Al. Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała
TEL/FAX: +48 33 82 96 700
Numer konta
40203000451110000000685660

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń