Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Kategoria B (96)

Kategoria B z kodem 96 uprawnia do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
 2. pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 3. zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 4,25 t, składającym się z pojazdu samochodowego z wyjątkiem autobusu i motocykla i przyczepy innej niż lekka,
 4. motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h),
 5. czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B (96) jest:

 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 3. zdanie egzaminu państwowego.

Dla tej kategorii szkolenie nie jest wymagane.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:

 1. orzeczenie lekarskie
  Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
 2. fotografia
  Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy.
 3. profil kandydata na kierowcę (PKK)
  Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 4. egzamin państwowy
  Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu. Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin. Po zdaniu przez Ciebie egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój PKK.
 5. odbiór prawa jazdy
  Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.

 
Egzamin na kategorię B prowadzony jest na następujących pojazdach:
Egzamin na kat. B prowadzony jest na pojeździe

Silnik . Manualna pięciobiegowa skrzynia biegów.

Wymiary (długość / szerokość / wysokość):

Masa (własna / dop. całkowita):

 

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodniUWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń