Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Posty otagowane word bielsko

Baza pytań publicznie dostępna!

Ilustracja informacji o bazie pytańInformujemy, iż baza pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy dostępna jest na następującej stronie internetowej: BAZA PYTAŃ

Funkcjonowanie zmysłów i intelektu dzieci

Ilustracja artykułu na temat percepcji dzieciAby pomóc dorosłym zrozumieć, skąd wynikają pewne zachowania młodszych dzieci na drogach, Instytut Transportu Samochodowego zestawił informacje dotyczące funkcjonowania ich zmysłów oraz czynności intelektualnych na tym etapie rozwoju.

Widzenie

 • Pole widzenia dziecka mieści się na wysokości około 1 m nad ziemią,
 • Kąt widzenia osoby dorosłej wynosi 180°, natomiast dziecka w wieku do 8 lat – 70°, dlatego dziecko widzi tylko to, co jest przed nim,
 • Dzieci słabo odróżniają odcienie barw. Mają trudności z dostrzeżeniem małego ciemnego samochodu na tle szarej nawierzchni,
 • Potrzebują około 3-4 sek., aby odróżnić stojący samochód od samochodu jadącego powoli,
 • Mylą pojęcia “widzieć” i “być widziany”. Wydaje się im, że jeśli oni widzą samochód, również kierowca tego samochodu ich widzi,
 • Dzieci mają trudności z rozróżnieniem wielkości i odległości. Myślą, że mały samochód jest bardziej oddalony niż duża ciężarówka.

Słyszenie

 • Dziecko ma dobry słuch, ale nie jest w stanie określić dokładnie źródła dźwięków,
 • Hałas, szczególnie dotkliwy w dużych miastach, rozprasza dziecko i utrudnia mu koncentrowanie się na ruchu drogowym,
 • Dziecko reaguje tylko na jeden dźwięk jednocześnie, ten który jest dla niego najważniejszy.

Zależność przyczynowo-skutkowa

 • Dziecko w młodszym wieku szkolnym w ruchu drogowym ma trudności ze zrozumieniem zależności pomiędzy przyczyną i skutkiem,
 • Często nie potrafi prawidłowo przewidzieć, jak zmieni się sytuacja na drodze.

Ocena odległości

 • Dziecku droga wydaje się krótsza, jeśli na jej końcu znajduje się obiekt, którym jest zainteresowane,
 • Dzieci nie mają poczucia czasu – czas płynie dla nich najszybciej, gdy się bawią,
 • Prędkość jest stosunkiem odległości i czasu – dziecko, które ma trudności z oceną odległości i upływem czasu, nie potrafi także prawidłowo ocenić prędkości.

Pozostałe

 • Dziecko nie potrafi myśleć jednocześnie o kilku rzeczach na raz i reagować na nie,
 • Osoby, miejsca i przedmioty znane dziecku dają mu fałszywe poczucie bezpieczeństwa,
 • Dziecko utożsamia samochód z przyjaznym przedmiotem, kojarzącym się z przyjemnością. Sądzi także, że kierowcy, najczęściej identyfikowani z rodzicami, nie mogą wyrządzić mu krzywdy,
 • Dziecko myśli, że przejście dla pieszych, szczególnie gdy jest wyposażone w sygnalizację świetlną, jest miejscem, gdzie nie może stać się nic złego i zapomina o zagrożeniach,
 • Dzieci uczą się zachowań w ruchu drogowym przede wszystkim przez naśladownictwo (modelowanie), czynności, które przedtem wykonywał ktoś inny np. rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, koledzy, nauczyciele,
 • Dziecko naśladuje dorosłych w ruchu drogowym, ale może wyciągać błędne wnioski z ich obserwacji,
 • Rodzice to pierwsi najważniejsi nauczyciele. Muszą umożliwić dziecku zrozumienie, dlaczego czegoś nie wolno oraz pokazać, jak należy się zachowywać dostarczając pozytywnych wzorców zachowań.

Źródło: http://edroga.pl/mobilnosc/dzieci-w-ruchu-drogowym-050511609

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej prowadzi szereg działań w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nasze działania najczęściej przyjmują poniższe formy:

 1. spotkania wśród dzieci i młodzieży promujące bezpieczne zachowania na drodze,
 2. finansowanie sprzętu dla służb ratunkowych w tym Policji, Straży Pożarnej, służb medycznych,
 3. szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego,
 4. finansowanie materiałów z zakresu poprawy BRD,
 5. organizacja i finansowanie spotkań i konferencji, których tematem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 6. finansowanie organizacji prowadzących działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
 7. organizacja Dni Bezpieczeństwa,
 8. i wiele innych działań, których rezultatem jest poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach.

Obrazek ilustrujący do danych kontaktowychKontakt w sprawie BRD

Al. Armii Krajowej 220A, Sekretariat
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 14:00
+48 33 82 96 700
+48 33 82 96 700
sekretariat@word.bielsko.pl

Jazdy próbne na placu manewrowym WORD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zdających oraz w celu obniżenia stresu egzaminacyjnego, oferuje możliwość wynajmu placu manewrowego. Plac udostępniany jest ośrodkom szkolenia kierowców w celu przeprowadzania jazd próbnych w zakresie kategorii: B, B1, B+E, C, C+E, D, T oraz AM, A1, A2, A. Stwarza to możliwość zapoznania się z infrastrukturą Ośrodka.

Jednorazowa jazda próbna trwa 30 min. i odbywa się na placu na którym przeprowadzane są egzaminy państwowe na prawo jazdy. Jazdy próbne odbywają się w dni robocze, po zakończeniu egzaminów oraz w niektóre soboty. Jazdy możliwe są wyłącznie z użyciem pojazdów ośrodków szkolenia kierowców i tylko pod nadzorem instruktora.

Cennik wynajmu

 1. Kategoria B, B1, B+E, C, C+E, D, T – 25 zł za każde 30 min.
 2. Kategoria AM, A1, A2, A – 50 zł za każde 30 min.

Terminarz przeprowadzania jazd próbnych

 1. od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-20:00 (ostatni zapis na godz. 19:30);
 2. soboty – ustalone przez WORD.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy
  FORMULARZ DO POBRANIA 
  Formularz w formacie PDF zawiera aktywne pola. Plik należy zapisać lokalnie
  a następnie otworzyć za pomocą programu Adobe Reader. Po wypełnieniu plik
  można zapisać, wydrukować, podpisać a następnie zeskanować.
 • potwierdzenie wniesienia opłaty na konto WORD Bielsko-Biała BGŻ S.A. O/W BIELSKO-BIAŁA 40 2030 0045 1110 0000 0068 5660

Przyjmowanie dokumentów w celu zapisu

 • osobiście:
  • Biuro Obsługi Klienta – codziennie w godz. 7.30-19.00
 • e-mailem: szkolenia@word.bielsko.pl

Dla ośrodków szkolenia kierowców przewidujemy możliwość wynajęcia placu w innym trybie. W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wynajmu placu manewrowego – REGULAMIN

ZAPRASZAMY!!!


Obrazek ilustrujący do danych kontaktowychZapisy prowadzi oraz dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi

Al. Armii Krajowej 220A
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 19:00
+48 33 82 96 715
+48 33 82 96 701
szkolenia@word.bielsko.pl

Egzamin na pojeździe OSK

Kandydat na kierowcę może wnioskować o przeprowadzenie egzaminu praktycznego na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców, na którym szkolił się w czasie zajęć praktycznych. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu jest dokonanie czynności formalnych przez ośrodek szkolenia kierowców oraz złożenie przez osobę zainteresowaną stosowanego wniosku. Ponadto pojazd ośrodka musi spełniać wymagania określone przepisami w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz ustawy w zakresie rejestracji egzaminu na prawo jazdy. Poniżej przedstawiamy schematyczny opis czynności, dzięki którym możliwe będzie przeprowadzenie egzaminu na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców.

Instrukcja postępowania w sprawie przeprowadzania egzaminów praktycznych na pojazdach OSK

I. Podpisanie umowy

Właściciel ośrodka szkolenia kierowców który chce udostępniać pojazdy OSK na egzamin powinien w pierwszej kolejności podpisać umowę z WORD w Bielsku-Białej. Aby tego dokonać właściciel lub upoważniona przez niego osoba powinna skontaktować się z pracownikiem Biura Obsługi Klienta, celem pobrania wzoru umowy. Umowa ma charakter ramowy.

II. Zapis na egzamin

W celu zapisania się na egzamin kandydat musi dostarczyć do WORD wypełniony wniosek (załącznik nr 1 do Umowy) oraz podpisane przez OSK oświadczenie (załącznik nr 2 do Umowy). W przypadku zespołu pojazdów należy przedstawić dane obu pojazdów.
WORD dopuszcza zmianę pojazdu na którym będzie prowadzony egzamin. W tym celu do WORD należy dostarczyć nowy wniosek oraz oświadczenie .

III. Dostarczenie i odebranie pojazdu

 1. W pierwszej kolejności przedstawiciel OSK musi dostarczyć pojazd (lub zespół pojazdów) do WORD w Bielsku-Białej i poinformować o tym pracownika Biura Obsługi Klienta.
 2. Pojazd (lub zespół pojazdów) OSK na którym ma zostać przeprowadzony egzamin musi zostać dostarczony do WORD najpóźniej 45 min. przed egzaminem.
 3. Egzaminy na pojazdach OSK są przeprowadzane od godz. 8:00 do godz. 13:00.
 4. Pracownicy WORD wskazują miejsce gdzie ma zostać podstawiony pojazd. Miejscem przeznaczonym do parkowania pojazdów oczekujących na egzamin jest parking znajdujący się w rejonie dolnych garaży lub miejsce na placu manewrowym – w zależności od kategorii i sytuacji na placu manewrowym.
 5. W dalszej kolejności, przez pracowników WORD zostaną sprawdzone następujące elementy:
  • system rejestrujący przebieg egzaminu,
  • stan pojazdu i jego wyposażenia.

  Pojazd nie spełniający wymagań prawnych nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

 6. Jeżeli wszystkie czynności kontrolno-sprawdzające przebiegną pomyślnie zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi jedynie dokument potwierdzający udostępnienie pojazdu dla WORD na potrzeby przeprowadzenia egzaminu a nie stanowi o dopuszczeniu pojazdu do ruchu, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013r., poz. 951 tekst jednolity z późn. zm.).
 7. Jeżeli w egzaminie ma brać udział zespół pojazdów to w takiej sytuacji podpisuje się odrębne protokoły dla każdego pojazdu.
 8. Po przeprowadzeniu egzaminu (egzaminów) WORD zabezpiecza nagranie i przygotowuje samochód do zwrotu. Zwrot pojazdu odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 9. Z uwagi na losowy przydział osób egzaminowanych, nie jest możliwe określenie czasu jaki pojazd musi pozostać w dyspozycji WORD.

Egzamin teoretyczny ważny bezterminowo!

Ilustracja wiadomości o ważności egzaminu teoretycznego

WORD w Bielsku-Białej informuje, że każdy kandydat na kierowcę, który przystąpił do  egzaminu teoretycznego po dniu 23.02.2014 r. i uzyskał wynik pozytywny, posiada ważny egzamin teoretyczny bezterminowo!
WIĘCEJ… »

Egzaminy na prawo jazdy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej przeprowadza egzaminy państwowe na wszystkie kategorie prawa jazdy. Oferujemy komfortowe warunki, elastyczne terminy a także wsparcie w postaci możliwości rozmowy z psychologiem oraz przeprowadzenia jazdy szkoleniowej na placu manewrowym. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w menu po prawej stronie.

Zapraszamy wszystkich kandydatów!Zmiana wielkości czcionki

Zoom in Regular Zoom out

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodniUWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Newsletter

Zapraszamy do skorzystania z usługi Newslettera naszego Ośrodka, w którym znajdziecie Państwo aktualne informacje.
Administratorem Danych gromadzonych w celu rozsyłania Newslettera jest
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bielsku-Białej,
Al. Armii Krajowej 220A,
43-316 Bielsko-Biała.
Logo Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Al. Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała
TEL/FAX: +48 33 82 96 700
Numer konta
40203000451110000000685660

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2021 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń