Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

PRZEPROWADZAMY EGZAMINY W ZAKRESIE WSZYSTKICH KATEGORII PRAWA JAZDY

Ilustracja informacjiInformujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wznowił proces przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy. Ustalenia terminu egzaminu można dokonać za pośrednictwem systemu InfoCar oraz, w wyjątkowych przypadkach, w Biurze Obsługi Klienta.

Informujemy, że Biuro Obsługi jest czynne od 7:00 do 19:00.

Informujemy jednocześnie, że każda osoba wchodząca na teren WORD w Bielsku-Białej wyraża zgodę na przestrzeganie ustalonych zasad i stosowania się do poleceń pracowników Ośrodka. Trzeba być również właściwie przygotowanym do egzaminu, szczególnie w zakresie kategorii motocyklowych. Szczegóły znajdują się w plikach do pobrania:

WORD w Bielsku-Białej zapewnia Państwu dostęp do środków dezynfekujących przy wejściu do Ośrodka, ale też wymagamy od Państwa przestrzegania aktualnych rozporządzeń Ministra Zdrowia i zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz respektowania następujących zasad:

  • Osoba przystępująca do egzaminu powinna zgłosić się na egzamin w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej. Ponadto kandydat przystępując do egzaminu w zakresie kategorii A, A1, A2 oraz AM musi posiadać min. swój kask i słuchawki, natomiast w przypadku kategorii B+E, C+E, D+E oraz T zobowiązany jest zgłosić się na egzamin z własnymi rękawicami ochronnymi potrzebnymi podczas wykonywania zadania sprzęgania i rozprzęgania przyczepy z pojazdem silnikowym.
  • Osoba przystępująca do egzaminu przed jego przystąpieniem ma obowiązek podpisać Oświadczenie o stanie zdrowia. Ze wzorem oświadczenia można zapoznać się tutaj lub bezpośrednio przed egzaminem. Oświadczenie będzie podstawą dopuszczenia osoby do egzaminu jaki i odmowy jego przeprowadzenia. W przypadku odmowy nie będzie konsekwencji utraty opłaty za egzamin.
  • W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby osoba egzaminowana ma prawo do zmiany terminu bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin. W takim przypadku należy poinformować pisemnie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) przed egzaminem o zaistniałej sytuacji. Nowy termin egzaminu zostanie wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 14 dni.
  • Przed przystąpieniem do egzaminu osoba egzaminowana zostanie poddana kontrolnemu pomiarowi wysokości temperatury. W przypadku stwierdzenia podwyższenia temperatury, kaszlu lub kataru WORD w Bielsku-Białej może odmówić przyjęcia na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin.
  • Wstęp na teren WORD w Bielsku-Białej mają jedynie osoby, które mają zaplanowany na dany dzień i konkretną godzinę egzamin. Nie jest dozwolone przebywanie na terenie Ośrodka osób towarzyszących osobom egzaminowanym za wyjątkiem osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej oraz udziału w egzaminie tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego w sytuacjach przewidzianych szczegółowymi przepisami.

Zapraszamy do WORD w Bielsku-Białej

Zmiana wielkości czcionki

Zoom in Regular Zoom out

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodniUWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Newsletter

Zapraszamy do skorzystania z usługi Newslettera naszego Ośrodka, w którym znajdziecie Państwo aktualne informacje.
Administratorem Danych gromadzonych w celu rozsyłania Newslettera jest
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bielsku-Białej,
Al. Armii Krajowej 220A,
43-316 Bielsko-Biała.
Logo Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Al. Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała
TEL/FAX: +48 33 82 96 700
Numer konta
40203000451110000000685660

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2020 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń